Preluare contract enel online dating

160/2012, presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei emite urmatorul ordin: Furnizorii de energie electrica, operatorii de retea, operatorul de transport si de sistem si clientii finali de energie electrica vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitatile organizatorice din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei urmaresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobata cu modificari si completari prin Legeanr.

preluare contract enel online dating-74preluare contract enel online dating-58

Preluare contract enel online dating dating over 60 years age

59, chiar si in cazul in care clientul final achita la termen facturile pentru contractul de retea, daca furnizorul solicita OR intreruperea alimentarii cu energie electrica a locului de consum conform clauzelor din contractul de furnizare.

Responsabilitatea pentru daunele cauzate de intreruperea alimentarii cu energie electrica ii revine clientului final, daca solicitarea furnizorului a fost in conformitate cu prevederile contractului de furnizare, respectiv furnizorului, daca acesta a solicitat in mod nejustificat intreruperea furnizarii; b)OR si furnizorul stabilesc mijloacele de comunicare si de informare reciproca referitoare la alimentarea cu energie electrica a locului de consum. (1) se incheie pe baza unei conventii-cadru elaborate de ANRE si constituie anexa atat la contractul de furnizare a energiei electrice, precum si la contractul de retea.

Dupa ce partile convin asupra conditiilor de furnizare, semneaza contractul de furnizare; c)prin grija celui care va incheia contractul de retea, se notifica operatorului retelei la care este racordat locul de consum datele contractului de furnizare semnat, respectiv termenul de valabilitate, parametrii energiei electrice contractate, conditiile de furnizare, PRE-ul care preia responsabilitatea echilibrarii, si se incheie contractul/contractele de retea de catre furnizor sau de catre clientul final, cu exceptia cazului in care clientul final este titular al unui contract de retea existent, cand acesta ramane valabil, conform reglementarilor in vigoare.

(2)Contractul de furnizare intra in vigoare la data prevazuta in cuprinsul acestuia, iar alimentarea cu energie electrica de catre OR este asigurata pentru perioada coexistentei contractului de furnizare, incheiat in conditiile prezentului regulament si notificat conform alin. c), cu cel de retea pentru locul de consum respectiv.

In cazul in care beneficiarul unui contract de retea are mai multe locuri de consum, furnizorul care incheie contracte de retea pentru mai multi clienti finali sau clientul final care are mai multe locuri de consum pentru care are dreptul sa incheie direct contractul de retea si isi exercita acest drept poate incheia un singur contract de retea pentru toate sau pentru o parte dintre locurile de consum care au acelasi beneficiar si acelasi furnizor, conform intelegerii partilor contractante.

Last modified 12-Jul-2017 18:54